★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 99


                                               

Anna Dobaczewska

Anna-Maria Добачевская-polski prawnik, doktor nauk prawnych, profesor uniwersytetu i w latach 2017-2019 r. kierownik zakładu prawa gospodarczego publicznego i ochrony środowiska na wydziale prawa i administracji uniwersytetu Gdańskiego.

                                               

Leszek Elas

Leszek Elias-generał brygady straży granicznej, w latach 2008-2012-komendant główny straży Granicznej. Ukończył wydział prawa i Wydział zarządzania uniwersytetu Gdańskiego. W 1986 roku ukończył również salę rozpraw na wniosek. W latach 1984-1991 ...

                                               

Wanda Fidelus-Ninkiewicz

W 1978 roku ukończyła studia prawnicze i administracyjne wydział uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła studia w zakresie administracji publicznej w Danii, a także studia podyplomowe w zakresie zarządzania w szkole głównej handlowej. W latach 90-tych ...

                                               

Bogusław Kaczmarek (polityk)

Ukończył wydział prawa i Wydział zarządzania uniwersytetu Gdańskiego. Należał do organizacji "Solidarność", z której bezskutecznie kandydował do Sejmu w 1991 roku. Następnie był członkiem związku zawodowego robotników i z podajnika partii w latac ...

                                               

Michał Płachta

Michał Wojciech płachta-polski prawnik, profesor prawa, wykładowca wielu uniwersytetów, w tym uniwersytetu Gdańskiego, specjalista w dziedzinie prawa karnego, a także dziekan wydziału prawa i administracji uniwersytetu Gdańskiego od 2002 do 2004 ...

                                               

Alan Aleksandrowicz

Alan Aleksander Aleksandrowicz-polski саморзендовец i urzędnik, prawnik z wykształcenia. Od 1999 do 2003 roku był zastępcą generalnego konsula w konsulacie generalnym tworzyw sztucznych w Chicago. W latach 2009-2019 r. był prezesem zarządu stoczn ...

                                               

Arkadiusz Nowak (prawnik)

Cezary Nowak-polski prawnik, doktor nauk prawnych, wykładowca wielu uniwersytetów, w tym uniwersytetu Śląskiego, specjalista w zakresie prawa pracy.

                                               

Bogdan Dombrowski

Uzyskał tytuł magistra w dziedzinie zarządzania na wydziale prawa i administracji uniwersytetu Gdańskiego. On także ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa samorządowego i prawa europejskiego terytorialnego. Przez dwie kadencje był Wójtem su ...

                                               

Tomasz Sokołowski (prawnik)

Tomasz Maria Sokołowski-polski prawnik, profesor prawa, specjalista w dziedzinie prawa cywilnego i prawa rodzinnego, profesor nadzwyczajny uniwersytetu Warszawskiego. Adam Mickiewicz, pracownik katedry prawa cywilnego, handlowego i zdrowotnego wy ...

                                               

Dorota Habich

Dorota Хабич-polska państwowa kobieta. W latach 2007-2016 wiceprezes ds. głównym управленческим ogniw, w 2016 r. p. o. prezesa zarządu kauczuku, w 2016 r. wiceprezes Państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w 2017-2018 r. p. o. ...

                                               

Włodzimierz Głodowski

Włodzimierz Stanisław Глодовский-polski prawnik, doktor nauk prawnych specjalizujący się w prawie cywilnym, a także wykładowca uniwersytetu Warszawskiego. Adam Mickiewicz w Poznaniu.

                                               

Zbigniew Kuniewicz

Zbigniew Куневич-polski prawnik, doktor nauk prawnych, adiunkt i kierownik zakładu prawa cywilnego i handlowego na wydziale prawa i administracji uniwersytetu Szczecińskiego, w latach 2010-2019 r. dziekan tego wydziału.

                                               

Michał Skąpski

Michał Скапский-polski prawnik, doktor nauk prawnych, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych i prawa pracy, profesor Moskiewskiego uniwersytetu państwowego. Adam Mickiewicz w Poznaniu i Щецинском uniwersytecie.

                                               

Anna Musiała

Anna Maria miała być-Polska, prawnik, doktor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa pracy. Adiunkt w katedrze prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych wydziału prawa i zarządzania Uniwersytetu. Adam Mickiewicz w Poznaniu.

                                               

Przemysław Polański

Przemysław Полянски-polski prawnik i uczony, doktor nauk prawnych, profesor Warszawskiej akademii imienia Leona Koźmińskiego, ekspert w dziedzinie prawa technologii informacyjnych, prawa europejskiego i technologii informacyjnych w zarządzaniu.

                                               

Rafał Szczepaniak

Rafał Щепаняк-polski prawnik, Adwokat, doktor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego i lokalnego samorządu, adiunkt w katedrze prawa cywilnego, handlowego i ubezpieczeniowego uniwersytetu im. A. S. Puszki ...

                                               

Przemysław Pacia

Jest także absolwentem liceum ogólnokształcącego imienia niego. Karola Марцинковского w Poznaniu i na wydziale prawa i administracji uniwersytetu im. Adam Mickiewicz in poznań, 1999. Wszedł w Skład Ludową partię w 1981 roku, a od 1990 roku jest c ...

                                               

Krystian Ziemski

Christian Marek, Ziemia-polski prawnik, Adwokat, doktor nauk prawnych, specjalizujący się w dziedzinie prawa administracyjnego, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adam Mickiewicz w Poznaniu.

                                               

Andrzej Janiak

Andrzej Marian, opierając się na swoim doświadczeniu, jest polskim prawnikiem, adwokatem, doktorem nauk prawnych, specjalistą w zakresie prawa cywilnego, prawa bankowego i prawa papierów wartościowych od 2008 roku profesor nadzwyczajny uniwersyte ...

                                               

Tomasz Sójka

Tym Soyka-polski prawnik, Adwokat, doktor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa cywilnego, prawa korporacyjnego oraz prawa rynku kapitałowego, profesor nadzwyczajny uniwersytetu Warszawskiego. Adam Mickiewicz w Poznaniu.

                                               

Krystyna Wojtczak

Christina Войтчак-polski prawnik, doktor prawa habilitowana, specjalizujący się w dziedzinie prawa administracyjnego i nauki zarządzania, wykładowca uniwersytetu Warszawskiego. Adam Mickiewicz w Poznaniu.

                                               

Paweł Grzegorczyk (prawnik)

Paweł Гжегожик-polski prawnik, doktor nauk prawnych, specjalista w zakresie spraw cywilnych, profesor nadzwyczajny uniwersytetu Warszawskiego. Adam Mickiewicz w Poznaniu.

                                               

Andrzej Grabowski (prawnik)

Andrzej Grabowski-polski prawnik, doktor nauk prawnych, profesor uniwersytetu jagiellońskiego, specjalista w dziedzinie teorii prawa.

                                               

Agnieszka Barczak-Oplustil

Agnieszka Барчак-Оплустил-polski prawnik, doktor nauk prawnych, wykładowca uniwersytetu jagiellońskiego, specjalność naukowa: prawo karne materialne, prawo karne.

                                               

Janina Błachut

Janina Блахут-polski prawnik, крыминоложка, profesor nauk prawnych, zastępca dziekana ds. prawnych badań wydziału prawa i administracji uniwersytetu jagiellońskiego w Krakowie w latach 2008-2016 r. od 2012 r. członek rady Programowej Krajowej szk ...

                                               

Elżbieta Traple

Elżbieta Трапле-polski prawnik, adwokat, profesor prawa, wykładowca katedry prawa cywilnego wydziału prawa i administracji uniwersytetu jagiellońskiego. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii prawnej Traple Konarski Podrecki & Partners."

                                               

Brygida Kuźniak

Święta Justyna Кузняк-polski prawnik i polityk, doktor nauk prawnych, kierownik zakładu prawa międzynarodowego publicznego wydziału prawa i administracji uniwersytetu jagiellońskiego w latach 2009-2012, przewodniczący partii Demokratycznej – demo ...

                                               

Wojciech Burek

Wojciech Szymon Burek-polski prawnik, doktor nauk prawnych, specjalizujący się w prawach człowieka, prawie антидискриминационный, prawie emigrant i prawie dyplomatyczny i konsularny urzędnik. Działa on profesorem nadzwyczajnym w Instytucie ewrope ...

                                               

Dariusz Dudek (konstytucjonalista)

W 1983 roku ukończył studia prawnicze i administracyjne wydział uniwersytetu imienia Marii Curie-Skłodowskiej. 1 stycznia 1983 roku został przyjęty do pracy na katedrę prawa konstytucyjnego wydziału prawa kanonicznego i administracji miasta Pula. ...

                                               

Kazimierz Zawada

Kazimierz Zawada-polski prawnik, profesor prawa i sędzia sądu Najwyższego w izbie cywilnej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z przeniesieniem wierzytelności i papierów wartościowych.

                                               

Zygmunt Matynia

Zygmunt Матыня ukończył wydział prawa i administracji uniwersytetu jagiellońskiego w 1978 roku. Pracował jako asystent i starszy asystent w katedrze prawa administracyjnego uniwersytetu jagiellońskiego. W latach 1990-1991 był zastępcą szefa rejon ...

                                               

Lucyna Pietrzyk

W 1986 roku ukończył studia prawnicze i administracyjne wydział uniwersytetu jagiellońskiego. Pracowała zawodowym policjantem. W 1993 roku uzyskała mandat posła посланковского parlamentu drugiej kadencji. Została wybrana w okręgu zadowolony z lis ...

                                               

Weronika Murek

Ona jest absolwentem wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego i doktorantkę uniwersytetu jagiellońskiego literatury i sztuki. Laureat nagrody Gdyni drama Desk award 2015 dla Feinweinblein. Za swój debiutancki zbiór opowiadań uprawa p ...

                                               

Dawid Lasek

Pochodzący Z Jarosławia. Studia prawnicze i administracyjne wydziały, a także wydział zarządzania i komunikacji społecznej Uniwersytetu. Był sekretarzem naukowym polsko-francuskiego badania europeistyki na uniwersytecie w Paryżu 13, IUT-de-Saint- ...

                                               

Kacper Skalski

Kacper Skalski-polski lekkoatleta i Sprinter. Największy sukces został osiągnięty jako członek sztafety 4х400 metrów. W 2002 roku został złotym medalistą mistrzostw Polski wśród seniorów w tej konkurencji w składzie drużyny mistrzostw Warszawy. W ...

                                               

Anna Tarwacka

Anna Ewa Тарвацкая-polski prawnik, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, docent uniwersytetu Warszawskiego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego, specjalista w zakresie prawa rzymskiego.

                                               

Jadwiga Pazdan

Jadwiga Stefania Паздан-polski prawnik, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, wykładowca uniwersytetu Warszawskiego. Kardynał Stefan Wyszyński w Warszawie, specjalista w zakresie prawa cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego ...

                                               

Wojciech Federczyk

Wojciech Федерчик-polski prawnik, urzędnik państwowy, doktor nauk prawnych. Od 2016 roku jest dyrektorem Krajowej szkoły administracji publicznej. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński.

                                               

Helena Pietrzak

Helena Pietrzak-polski prawnik, канонистка, doktor nauk prawnych, profesor Uniwersytetu im. Kardynał Stefan Wyszyński w Warszawie, specjalista w zakresie prawa cywilnego, вызнающему prawa i kanoniczną prawa.

                                               

Marek Smolak

Mark Adam Смолак-polski prawnik i filozof, profesor prawa, specjalista w dziedzinie teorii i filozofii prawa konstytucyjnego, praw człowieka, etyki, prawnej i politycznej filozofii i moralności, z 2018 roku redaktor naczelny czasopisma "ruch", pr ...

                                               

Marek Górski

Marek Piotr Górski-polski prawnik, profesor prawa, specjalizujący się w dziedzinie prawa administracyjnego, a także ochrony środowiska i wykładowca związany z uniwersytetami w Подоте i Szczecinie.

                                               

Janusz Borkowski (prawnik)

Janusz borkowski bazylego-polski prawnik, profesor prawa, wykładowca uniwersytetu Łódzkiego, sędzia sądu Najwyższego, sędzia naczelnego sądu administracyjnego, specjalista w dziedzinie prawa i postępowania administracyjnego.

                                               

Małgorzata Pyziak-Szafnicka

Małgorzata Елизаветович Пызяк-Шафницкий-polski prawnik, profesor prawa, wykładowca akademicki, sędzia trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.

                                               

Jan Paweł Tarno

John Paul pudełkowych-polski prawnik, profesor prawa, wykładowca uniwersytetu Łódzkiego, specjalista w dziedzinie prawa administracyjnego, sędzia naczelnego sądu administracyjnego.

                                               

Marcin Bugajski

Marcin Andrzej "Бугайский" -polski саморзендовец, pisarz i prawnik, w 2010 roku wiceprezydent Łodzi, w latach 2010-2014 członek zarządu województwa Łódzkiego IV kadencji.

                                               

Jacek Lipiński

W 1989 roku ukończył wydział prawa i Wydział zarządzania uniwersytetu Łódzkiego, gdzie zakończył rozpatrywanie прокурорского oświadczenia. Pracował ekspertem прокурорского, a następnie прокурорского nadzoru w prokuraturze Woroneż dziedzinie. Prac ...

                                               

Marek Łapiński (funkcjonariusz SG)

Marek Łapiński-generał brygady straży granicznej, w latach 2015-2018 komendant główny straży Granicznej. W latach 2018-2020-sekretarz stanu w Ministerstwie obrony. Z 2020 roku-szef Służby wywiadu wojskowego.

                                               

Jerzy Pieniążek

Szkołę podstawową ukończyła w swoim kubku Krakowskiego województwa, a następnie wstępuje do gimnazjum w Bolesławcu, którą ukończyła w 1976 roku. W 1980 roku otrzymał tytuł magistra zarządzania na wydziale prawa i administracji uniwersytetu Wrocła ...

                                               

Zbigniew Brzoza

Zbigniew Brzoza-polski reżyser teatru i telewizji. Nauczyciel Łódzkiego Wyższej Państwowej szkoły filmowej telewizyjnej i teatralnej.

                                               

Mirosław Nazar

Mirosław Nazar-polski prawnik, profesor prawa, кибилист i wykładowca uniwersytetu Lubelskiego imienia Marii Curie-Skłodowskiej.

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie