★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 94


                                               

Wojciech Puzyna

Wojciech Пузина-polski ginekolog-położnik, doktor nauk medycznych, wieloletni kierownik specjalistycznego szpitala Świętej Zofii w Warszawie.

                                               

Piotr Pruszczyk

Jest absolwentem Warszawskiej akademii medycznej. Członek Funduszu Фогарти ego Pottera, Narodowy instytut zdrowia NIH w USA 1992. W 1994 roku. w 1998 roku obronił pracę doktorską w specjalności "абилитация". 16 listopada 2004 roku nadano mu tytuł ...

                                               

Paweł Stanisław Małdyk

Paweł Stanisław Малдык-polski chirurg-ortopeda, doktor nauk medycznych, profesor katedry i kliniki ortopedii i traumatologii narządu ruchu i wydziału lekarskiego Warszawskiego uniwersytetu medycznego.

                                               

Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana w Pruszkowie

1 września 1921 roku ponad 200 studentów przystąpili do nauki w domu чиншовым na ul. Насыцкой, 23.od początku patronem szkoły został Thomas Tsan, poeta XIX wieku, конспиратор i przyjaciel Adama Mickiewicza. W 1925 roku dziesięć pierwszych student ...

                                               

Andrzej Chmura

Andrzej, Matthew Cloud-polski lekarz-naukowiec, specjalista 2° chirurgii ogólnej i 2° transplantologii klinicznej, profesor i były kierownik katedry i kliniki chirurgii ogólnej i transplantologii Warszawskiego uniwersytetu medycznego.

                                               

Radosław Sierpiński

Radosław Sierpiński-polski lekarz specjalizujący się w dziedzinie kardiologii i menedżer specjalizujący się w zarządzaniu w sektorze medycznym, badaniach klinicznych, oceny technologii zdrowia i nauce zarządzania. Z 2019 roku pełniący obowiązki p ...

                                               

Maciej Sieczkowski

Ukończył studia medyczne badania квалификационно-wydział pedagogiczny uniwersytetu Warszawskiego. Pracował jako analityk, lekarzem, a także nauczycielem i dyrektorem szkoły w warszawskiej dzielnicy Ursynów. Później zajmował stanowiska szefa урсин ...

                                               

Irena Kasacka

W 1981 roku ukończyła Białostockim filia uniwersytetu Warszawskiego. Od 1991 roku pracuje w Białostockiej akademii medycznej. W 1994 roku pod kierunkiem profesora Leopolda Рейняка z katedry histologii i embriologii AMB obroniła pracę doktorską na ...

                                               

Marcin Stopa

Marcin Bartosz noga-polski lekarz, profesor nauk medycznych, chirurg витреоретинальный, kierownik katedry chorób oczu i optometrii wydziału lekarskiego II Poznańskiego uniwersytetu medycznego.

                                               

Jarosław Kocięcki

Jarosław a. Коченцки-polski lekarz, profesor nauk medycznych. Profesor Poznańskiego uniwersytetu medycznego. Od 2005 roku jest kierownikiem katedry i kliniki okulistyki wydziału lekarskiego i Uniwersytetu.

                                               

Anna Gotz-Więckowska

Anna-Maria Гоц-Венцковска-Polska окулистка, doktor nauk medycznych, docent katedry i kliniki okulistyki wydziału lekarskiego i Познанского uniwersytetu medycznego. Specjalizuje się w zakresie okulistyki dziecięcej.

                                               

Maciej Krawczyński

Maciej Robert Кравчинский-polski optyk i genetyka, kliniczny profesor medycyny. Stopień doktora, stopień doktora i абилитацию otrzymał w Poznańskiej akademii medycznej, obecnie będącej medycznym uniwersytetem. Dyplom Juris otrzymał w 1997 roku na ...

                                               

Krzysztof Błaszyk

Krzysztof Блашик-polski kardiolog, doktor nauk medycznych, docent katedry i kliniki kardiologii wydziału lekarskiego II uniwersytetu medycznego w Poznaniu.

                                               

Maciej Lesiak

Maciej Лесяк-polski kardiolog, profesor nauk medycznych, profesor nadzwyczajny, kierownik katedry i kliniki kardiologii wydziału lekarskiego II uniwersytetu medycznego w Poznaniu.

                                               

Marek Jemielity

Mark Mieczysław Omeljanovyč-polski chirurg, profesor medycyny. Uzyskał stopień doktora, stopień doktora lub kwalifikacje w akademii medycznej w Poznaniu, gdzie służy kierownikiem kliniki kardiochirurgii i transplantologii katedry kardio-Торакохир ...

                                               

Przemysław Mitkowski

Przemysław Piotr Митьковский-polski kardiolog, profesor nauk medycznych, docent katedry i kliniki kardiologii wydziału lekarskiego II uniwersytetu medycznego w Poznaniu.

                                               

Filip Rybakowski

Filip Janusz Рыбаковски-polski psychiatra, profesor nauk medycznych, profesor wydziału psychiatrii na wydziale medycznym II uniwersytetu medycznego w Poznaniu.

                                               

Andrzej Ochała

Andrzej Józef Очала-polski kardiolog, profesor medycyny na III Radzie Kardiologii Śląskiego uniwersytetu medycznego w Katowicach.

                                               

Maciej Sosnowski (kardiolog)

Maciej Sosnowski-polski kardiolog, profesor medycyny na III Radzie Kardiologii Śląskiego uniwersytetu medycznego w Katowicach.

                                               

Wojciech Wojakowski

Wojciech Войаковски-polski kardiolog interwencyjny, profesor medycyny i z 2014 roku na czele III Rada Kardiologów-kliniki kardiologii i strukturalnych chorób serca Śląskiego uniwersytetu medycznego w Katowicach.

                                               

Sławomir Letkiewicz

Ivan Леткевич-polski urolog, doktor nauk medycznych, profesor nadzwyczajny urologia Górnośląskiej Wyższej szkoły powiatu im nazwy.H. i. klatkę schodową. Wojciech Корфантего w Katowicach, wydział nauk medycznych i fizjoterapii, wydział nauk medycz ...

                                               

Marcin Adamczak (profesor nauk medycznych)

Marcin Rafał Адамчак-polski profesor nauk medycznych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu wewnętrznych i chorób nerek. Docent katedry i kliniki nefrologii, transplantologii i chorób wewnętrznych wydziału nauk medycznych Śląskiego uniwersyt ...

                                               

Michał Zembala

Michał Oskar Зембала-polski chirurg, doktor nauk medycznych. Obecnie pracuje w Śląskim Centrum chorób sercowo-naczyniowych w Zabrzu, na stanowisku głównego chirurga oddziały kardiochirurgii, transplantacji serca i płuc oraz mechanicznego wspomaga ...

                                               

Krzysztof Składowski

Krzysztof Складовский-profesor nauk medycznych, polski onkolog, kierownik Centrum onkologii-instytut Marii Skłodowskiej-Curie, oddział w Gliwicach.

                                               

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego

Wydział informatyki i nauki o materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jest naukowo-szkoleniowych jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wydział rozwija dwa kierunki działalności naukowej: informatyka i inżynieria ma ...

                                               

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Jerzego Kukuczki Akademia wychowania fizycznego w Katowicach-to uniwersytet państwowy, założony w 1970 roku, student fizjoterapeutów i instruktorów, trenerów i menedżerów turystyki, a także zawodów sportowych i amatorów.

                                               

Artur Małek

Artur Małek-polski tatar, wspinacz i гималаист. Organizator i uczestnik kilkunastu wypraw, w szczególności w Alpy, Andy, Himalaje i góry Afryki. Jest absolwentem физиотерапевтического wydziału Śląskiego uniwersytetu medycznego Członek klubu wysok ...

                                               

Janusz Skalski

Janusz Andrzej Скальский-polski lekarz, kardiochirurg, profesor nauk medycznych, specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięcej i kardiochirurgii, absolwent i profesor akademii Medycznej w Krakowie. Pracował m.in. w polsko-amerykańskim Instytucie ...

                                               

Rafał Muchacki

Рафаль Jegor Мучацкий-polski lekarz, chirurg i onkolog, a także polityk, poseł do parlamentu europejskiego V kadencji, senator VII i VIII kadencji.

                                               

Agnieszka Liszewska

Agnieszka Лишевска-polski prawnik, doktor nauk prawnych, wykładowca. Od 2011 roku jest dziekanem wydziału prawa i administracji uniwersytetu Łódzkiego.

                                               

Iwona Paradowska-Stankiewicz

Iwona Anna poziom-Stankiewicz-polski epidemiolog, dr nauk medycznych, profesor Narodowego instytutu zdrowia publicznego – państwowego zakładu higieny.

                                               

Przemysław Nowacki

Przemysław Janusz Новацкий-polski neurolog, profesor nauk medycznych, w latach 2005-2012 rektor Pomorskiej akademii medycznej i Pomorskiego uniwersytetu medycznego w Szczecinie.

                                               

Miłosz Parczewski

Eugeniusz Станиславович parczewski-polski genetyk, doktor nauk medycznych, docent katedry chorób zakaźnych wydziału lekarskiego z wydziału nauczania w języku angielskim Pomorskiego uniwersytetu medycznego w Szczecinie.

                                               

Grażyna Dutkiewicz

Grażyna Maria Dutkiewicz-polski nefrologa, doktor nauk medycznych, docent kliniki nefrologii, transplantologii i chorób wewnętrznych, prodziekan wydziału lekarskiego z wydziału nauczania w języku angielskim Pomorskiego uniwersytetu medycznego w S ...

                                               

Elżbieta Petriczko

Elżbieta Monika Петричко-polski diabetolog, pediatra, doktor nauk medycznych, adiunkt kliniki pediatrii, endokrynologii, diabetologii, chorób metabolicznych i kardiologii wieku i rozwoju, prodziekan wydziału lekarskiego z wydziału nauczania w jęz ...

                                               

Elżbieta Grochans

Elżbieta Гроханс-polska pielęgniarka, doktor nauk medycznych, docent, kierownik zakładu pielęgniarstwa i prodziekan wydziału nauk o zdrowiu Pomorskiego uniwersytetu medycznego w Szczecinie.

                                               

Olga Adamska

Jeszcze jako student zadebiutował rolą Marie Сатов w sztuce "demony albo mały Plutarch z życia biednych" Fiodora Dostojewskiego, reż. Louis Фласцена w starym teatrze w 1995 roku. Po ukończeniu ПГСТ, zagrała w чеховской "babci" w reż. Grzegorz Wis ...

                                               

Maria Borysewicz-Lewicka

Maria Emilia Miller-Lewicka-Rosja-lekarz-dentysta, doktor nauk medycznych, profesor, kierownik zakładu stomatologii dziecięcej wydziału lekarskiego Moskiewskiego państwowego uniwersytetu medycznego. Karola Марцинковски w Poznaniu.

                                               

Marek Karczewski (lekarz)

Marki Roman Karczewski-polski lekarz, profesor nauk medycznych, wykładowca uniwersytetu medycznego im.A. Karola Марцинковскиего w Poznaniu, specjalności naukowe: chirurgia Ogólna, трансплантология kliniczna. W NPR on jest aktywistą niezależnych o ...

                                               

Krzysztof Bronisław Kusza

Bronisław Krzysztof Kusza-polski anestezjolog, profesor nauk medycznych, kierownik katedry anestezjologii i intensywnej terapii uniwersytetu medycznego w Poznaniu oraz kliniki anestezjologii, intensywnej terapii i leczenia bólu. Prezes polskiego ...

                                               

Anna Jankowska (biolog)

Po ukończeniu studiów biotechnologii na uniwersytecie im. Adam Mickiewicz w Poznaniu, w latach 1990-1995. Swój doktorat otrzymał w 1998 roku na podstawie wyników pracy."Badanie mechanizmów procesu apoptozy w лейдиг komórkach przeprowadzone w akad ...

                                               

Jan Jaracz

Jan Jerzy Ярач-polski psychiatra, profesor nauk medycznych, docent i kierownik katedry psychiatrii na wydziale medycznym II uniwersytetu medycznego w Poznaniu.

                                               

Anna Jabłecka

Anna Irena Яблецкая-farmakolog kliniczny, profesor nauk medycznych, docent i kierownik zakładu farmakologii klinicznej i katedry i kliniki kardiologii wydziału lekarskiego II uniwersytetu medycznego w Poznaniu.

                                               

Andrzej Bręborowicz

Studiował w akademii medycznej w Poznaniu. Zaczął pracować anestezjologiem w klinice intensywnej terapii Instytutu. Tam obronił pracę doktorską, napisaną na podstawie badań na перитонеальному dializy. Od 1981 roku pracował w katedrze patofizjolog ...

                                               

Marek Ruciński

W 1977 roku ukończył wydział lekarski akademii medycznej w Poznaniu. Uzyskał specjalizację w dziedzinie ortopedii. Zawodowo jest związany, w szczególności z wojewódzkiego szpitala w Poznaniu, gdzie objął stanowisko ordynatora oddziału ortopedii i ...

                                               

Jaromir Dziel

W 1985 roku ukończył wydział lekarski akademii medycznej w Poznaniu na specjalizacji anestezjologia. Pracował w гниезненском zespole medycznym, w tym jako kierownik pogotowia ratunkowego. Po ukończeniu szkoły średniej w zakresie zarządzania zakła ...

                                               

Halina Car

Halina Car-polska фармацеутка, lekarz chorób wewnętrznych, profesor nauk medycznych, profesor farmakologii doświadczalnej wydziału nauk medycznych Białostockiego uniwersytetu medycznego i zakładu farmakologii klinicznej wydziału lekarskiego z wyd ...

                                               

Milena Dąbrowska

Milena Wasiliewna Домбровская-polski naukowiec, diagnostą laboratorium, profesor nauk medycznych. Prodziekan ds. jakości kształcenia i szkolenia planów wydziału farmaceutycznego z wydziału medycyny laboratoryjnej uniwersytetu Medycznego w Białyms ...

                                               

Robert Flisiak

Robert Gieorgijewicz Флисяк-polski lekarz, profesor nauk medycznych, kierownik kliniki chorób zakaźnych i hemodializy Białostockiego uniwersytetu medycznego.

                                               

Małgorzata Mrugacz

Otrzymała doktorat w akademii medycznej w Białymstoku w 2008 roku i nadal pracuje na uniwersytecie i dziś. Stopień doktora uzyskał w 1999 roku na podstawie pracy "cytokiny w cieczy подсятковымых pacjentów z przedarciowym odwarstwieniem siatkówki" ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie