★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 100


                                               

Międzywydziałowy Instytut Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Międzywydziałowy Instytut filozofii Жешувского uniwersytetu-blok szkoleniowo-naukowa należąca do struktur Жешувского uniwersytetu, który został stworzony усамодзельнионом w 2005 roku. Wcześniej była członkiem wydziału historii społecznej. Uczy st ...

                                               

Instytut Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instytut fizjoterapii жешувского uniwersytetu-strukturalna jednostka dydaktyczno-naukowa jednostki medyczne na uniwersytecie rzeszowskim został stworzony w 2000 roku z wydzieleniem ze struktur Instytutu wychowania fizycznego i zdrowia. Składa się ...

                                               

Instytut Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instytut filozofii Жешувского uniwersytetu-to blok edukacyjno-naukowy oddziału zakładu historii społecznej Жешувского uniwersytet, założony w 1996 roku w wyniku podziału istniejącego Instytutu filozofii i socjologii na dwa niezależne instytucje. ...

                                               

Instytut Fizyki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instytut fizyki Жешувского uniwersytetu jest szkoleniowo-naukową struktury wydziału matematyki i nauk przyrodniczych Жешувского uniwersytetu, obowiązującym w latach 1973-2013 roku. Został założony w wyniku przekształcenia byłej katedry fizyki, kt ...

                                               

Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instytut muzyki Жешувского uniwersytetu-to blok szkoleniowo-naukowej jednostek organizacyjnych wydziału pedagogicznego sztuki Жешувского uniwersytet, utworzony w 2000 roku z przekształcenia dawnej katedry edukacji muzycznej w instytut, którego hi ...

                                               

Instytut Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instytut matematyki Жешувского uniwersytetu jest szkoleniowo-naukową struktury wydziału matematyki i nauk przyrodniczych Жешувского uniwersytetu, obowiązującym w latach 1981-2013 r. został założony w wyniku przekształcenia dawnego wydziału matema ...

                                               

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wydział matematyki i nauk przyrodniczych Жешувского university-jeden z 11 wydziałów Жешувского uniwersytet został utworzony w 1965 roku wraz z utworzeniem wyższej szkoły pedagogicznej w Rzeszowie, która została przekształcona w 2001 roku, po fuzj ...

                                               

Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instytut pielęgniarstwa i nauk medycznych Uniwersytetu w Rzeszowie jest szkoleniowo-naukową struktur wydziału medycznego Uniwersytetu w Rzeszowie, który został utworzony w 2004 roku. Składa się z trzech działów, w ramach których istnieje pięć fab ...

                                               

Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instytut położnictwa i ratownictwa pomocy, uniwersytet Rzeszowa-strukturalna jednostka dydaktyczno-naukowa jednostki organizacyjnej wydziału medycznego uniwersytetu w Rzeszowie powstało w 2010 roku z oddziałem Instytutu pielęgniarstwa i położnict ...

                                               

Jacek Kitliński

Jacek Китлински-pracownik służby Więziennej, generał-major służby Więziennej, dyrektor generalny tej formacji od 2015 roku, a w latach 2013-2015-zastępca dyrektora generalnego.

                                               

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instytut polonistyki i dziennikarstwa Жешувского uniwersytetu jest jednym z dziewięciu instytucji humanitarnego kolegium Жешувского uniwersytetu.

                                               

Jan Niemiec (biskup)

Studiował w wyższej szkole pedagogicznej miasta Rzeszów. Blask kapłańskie otrzymał 24 czerwca 1987 roku z rąk biskupa Ignacego Токарчука. Pracował Pastorale, w szczególności w stalowej woli. W 1991 roku ukończył szkołę na kierunku "historia Kości ...

                                               

Katarzyna Wojdak-Maksymiec

Katarzyna Wilczewska Войдак-Максимец-polski inżynier, doktor nauk rolniczych, docent katedry genetyki i ogólnej hodowli zwierząt wydziału biotechnologii i hodowli zwierząt Zachodniopomorskiego uniwersytetu technologicznego w Szczecinie.

                                               

Andrzej Piątak

Ukończył instytut Politechniczny w Moskwie, gdzie studiował elektronikę i telekomunikację. W latach 1991-2003 wraz z bratem kierował firmą, zajmującej się budową linii kablowej sieci telewizyjnej w takich miastach, jak Nowogard, Лобез i Мыслибуз. ...

                                               

Halina Tarasiuk

Halina Tarasiuk-polski inżynier, doktor nauk technicznych. Specjalizuje się w sieciach ATM, IP sieci z jakością obsługi i internetem w przyszłości. Docent wydziału elektroniki i technik informacyjnych politechniki Warszawskiej.

                                               

XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

XIII szkoły ogólnokształcące-щецинская szkoła ponadgimnazjalna, najlepsze szkoły w polsce w latach 2004-2010, a także w latach 2016-2018. Jest to konieczne dla zespołu ogólnokształcącej szkoły nr 7 w Szczecinie. Został założony w 1991 roku na pod ...

                                               

Piotr Jedliński

Ukończył budowę w Щецинском politechnice, a także był absolwentem Krajowej szkoły administracji publicznej w Warszawie. Odbył staż w ministerstwach finansów Polski i Francji. Od 1993 roku, w ciągu pięciu lat był pracownikiem urzędu miasta Koszali ...

                                               

Elżbieta Czuma

Ona jest absolwentem wydziału architektury technicznego uniwersytetu Szczecińskiego i wydziału teologicznego uniwersytetu imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Aktywnie uczestniczy w akademickiej duszpasterskiej trosce, szczecina znajduje się p ...

                                               

V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Szczecinie

V szkoły ogólnokształcące Adama Асника w Szczecinie-publiczna szkoła ponadgimnazjalna została założona w 1948 roku, jako szkoła Towarzystwa przyjaciół dzieci na poziomie podstawowym i gimnazjum. Początkowo szkoła mieściła się na ulicy 22 kwartał. ...

                                               

VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie

VI szkoły ogólnokształcące. to będzie spotkanie w Moskwie-понадгимназьяльная państwowa szkoła, założona w 1949 roku. Ze strony towarzystwa przyjaciół dzieci zarówno podstawowej, jak i gimnazjum, która została przekształcona w 1954 roku w gimnazju ...

                                               

Piotr Golema

Piotr Stanisław Golem-polski dyplomata, urzędnik państwowy, radca-minister, a od 2017 do 2019 roku-konsul Generalny Rp w Hamburgu.

                                               

Krzysztof Łukaszewicz (reżyser)

Wychował się w rodzinnej Moskwie, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej i średniej. Jest absolwentem wydziału ekonomii i zarządzania uniwersytetu Szczecińskiego i wydziału dziennikarstwa i nauk politycznych uniwersytetu Warszawskiego. Członek Po ...

                                               

Cezary Urban

Jest Absolwentem Wydziału Matematycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 1989-1996 pracował jako nauczyciel matematyki w Centralnej szkole podstawowej. Od 1 września 1996 roku, z małą przerwą z 7 listopada 2007 r. do 5 maja 2008 roku, zajmo ...

                                               

Marcin Zydorowicz

Ukończył wydział humanistyczny uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1999 roku pracował w Зачетниопоморской regionalnej firmy ubezpieczeniowej, a następnie w Departamencie Narodowego funduszu zdrowia. W 2007 roku, w ciągu kilku miesięcy, zajmował kiero ...

                                               

Joanna Tryniszewska

Joanna Тринишевска-dziennikarz, prezenter i redaktor programów informacyjnych. Ona Jest Absolwentem Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Byłem powiązany z dostępem do kanałów telewizji satelitarnej w college u. W ciągu 20 lat ...

                                               

Krzysztof Lenczowski

Krzysztof Ленчовский urodził się w 1986 roku w Krakowie, absolwent uniwersytetu muzycznego im. Fryderyk Chopin w Warszawie w klasie wiolonczeli u profesora Tomasza Страхла i Rafała Kwiatkowskiego. Od kwietnia 2008 roku do listopada 2009 roku prac ...

                                               

Marek Ojrzanowski

Mark Conrad Ойрзановский-polski oficer, certyfikowany w wojskach Rakietowych i artylerii, generał brygady Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

                                               

Maciej Karczyński

Od 1991 roku pracował w policji, w szczególności w firmie "format Normandzki", wydziale DW. z zorganizowanym przemytem narkotyków przez policję w Szczecinie i w centralnym aparacie izolatora. W 2004 roku. wstąpił do policji секретарской zespół w ...

                                               

Arkadiusz Szkutnik

Szczepan bosman-żołnierz, polski dowódca wojskowy, generał brygady wojska polskiego, dowódca 2 brygady zmechanizowanej legionów imienia marszałka Józefa Piłsudskiego.

                                               

Kajus Augustyniak

Ukończył II LO w r. Tomaszów Mazowiecki, a następnie filologię Polski w 1986 r. i kulturoznawstwo w 1988 r. w uniwersytecie Łódzkim. W latach 80-tych xx w. została ona opublikowana w niezależnej prasie tzw. drugiego obiegu-poza zasięgiem cenzury ...

                                               

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Zachodniopomorska szkoła biznesu w Szczecinie jest pierwszym niezależnym akademickim uniwersytetu w Szczecinie i na terenie województwa Zachodniopomorskiego. Został założony w 1989 roku, a w 1993 roku został wpisany do rejestru uczelni niepublicz ...

                                               

Jakub Montewka

Jakub Jerzy Монтевка-polski inżynier, doktor nauk technicznych, docent katedry transportu i logistyki Morskiej uniwersytetu w Gdyni.

                                               

MS Sanok

Specjalnie zbudowane polskie linie oceanicznego OOP, oparte na kontrakcie od września 1966 roku, zbudowany w stoczni A / s Aalborg Vaerft w Aalborg, Dania, w tym jeden z czterech okrętów typu Slupsk. Wodowany 6 czerwca, zakończone 7 września 1966 ...

                                               

Piotr Bogusław Jędrzejczak

Piotr-Bogusław Яджейчак-reżyser teatralny, a także kulturolog-krytyk teatralny i psycholog. Ukończył studia teatralno-wydział reżyserski Najwyższej Państwowej akademii sztuki teatralnej im.A. S. Puszkina. Ludwig Сольский w Krakowie, a wcześniej K ...

                                               

Instytut Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku

Wydział sztuki muzycznej Akademii Pomorskiej w Słupsku jest jednym z dwóch katedr instytutu filologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Oryginalna część struktury wydziału Филологическо-historycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku. Dzieli się na 3 za ...

                                               

Sebastian Chmara

Sebastian Michael chmura-polski lekkoatleta, specjalizujący się w велобояче, trener i działacz sportowy, samorządowiec.

                                               

Tadeusz Jędrzejczak

Tadeusz Енджейчак-polski polityk, poseł na Sejm pierwszej, drugiej i trzeciej kadencji w latach 1991-2000, a także Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego od 1998 do 2014 roku.

                                               

Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Katedra filologii angielskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w toruniu jest jednostką dydaktyczno-naukowego wydziału filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Został założony w 1945 roku, ale w 1952 roku został zamknięty z powodó ...

                                               

Piotr Roszak

Piotr Paweł Розак-polski ksiądz, teolog, doktor teologii, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie.

                                               

Ireneusz Grabowski

Grzegorz Krzysztof Grabowski-polski fizyk, profesor nauk fizycznych, specjalizujący się w chemii kwantowej i fizyki teoretycznej, zwyczajnych profesor i dyrektor Instytutu fizyki wydziału fizyki, astronomii i informatyki stosowanej Uniwersytetu M ...

                                               

Piotr Lubiński

Ukończył Wyższą szkołę fizyki jądrowej przy uniwersytecie Warszawskim, fizyczno-astronomiczny wydział. W 1998 roku otrzymał doktorat z fizyki, a w roku 2009-doktorat z astronomii. Pracował w ośrodku badawczo-rozwojowym przy: środowiskowego labora ...

                                               

Ryszard Jaworski

Syn alfonsa i Ireny z domu Svetlov. Dzieciństwo i młodość spędził w Gdańsku. W 1967 roku ukończył uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po ukończeniu studiów został asystentem w swojej alma mater. Następnie stał na czele służby prasowej regio ...

                                               

Piotr Cieśliński (polityk)

Syn Theodore i Wisławy. Uzyskał stopień magistra na wydziale nauk ekonomicznych i zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z zawodu-menedżera. Był dyrektorem лидзбарского oddziału marketów budowlanych "wzgórzach golan w Olsztynie. W ...

                                               

Andrzej Walewski

Andrzej Валевский-polski inżynier i urzędnik państwowy, z 1989-1997 r podsekretarz stanu w Ministerstwie środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, a także główny inspektor ochrony środowiska.

                                               

Dariusz Chruściński

Dariusz Hilary Хрусьциньски-polski fizyk, profesor nauk fizycznych, specjalizujący się w dziedzinie fizyki matematycznej i teorii, zwyczajnych profesor Instytutu fizyki wydziału fizyki, astronomii i informatyki stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Ko ...

                                               

Alicja Chruścińska

Po studiach fizyki ukończyła uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1987 roku. Otrzymała doktorat w 1994 roku z obroną pracy doktorskiej. Frakcjonowana termoluminescencja kwarc przygotowuje się pod kierunkiem Huberta Очковского. Habilitowala ...

                                               

Jakub Pokorski

Z wykształcenia posiada tytuł magistra ekonomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest także absolwentem państwowej szkoły muzycznej pierwszego stopnia. Karol Шимановский klasę gitary w Płocku. Od 2001 do maja 2011 roku został gitarz ...

                                               

Leszek Meissner

Leszek Meissner-polski fizyk, profesor nauk fizycznych, specjalizujący się w dziedzinie fizyki teoretycznej i teorii układów wieloelektronowych, zwyczajnych profesor Instytutu fizyki wydziału fizyki, astronomii i informatyki stosowanej Uniwersyte ...

                                               

Studium Muzyki Kościelnej Diecezji Toruńskiej w Toruniu

Konieczność tworzenia takich szkół w Toruniu powstała po reorganizacji struktur administracyjnych Kościoła Katolickiego w Polsce, gdy 25 marca 1992 roku Papież Jan Paweł II wydał bullę "Totus TIIS Poloniae populus ustanowił торуньскую diecezji, a ...

                                               

Zespół Szkół Samochodowych im. gen. Józefa Bema w Toruniu

Pierwszy sztab szkoły był budynek położony jest przy ul. Zjednoczenia 19/25 z. Legiony. W 1961 roku został przeniesiony w część поклашторного budynku редемптористувского rozkazu w. ŚW. Józef 23 / 35. Od 1993 roku szkoła mieści się w jednym z budy ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie